Tilstandsrapport

Når du skal købe eller sælge fast ejendom, kan huseftersynsordningen være et fornuftigt tilvalg.
Tilstandsrapporten er en del af huseftersynsordningen, som giver sælger mulighed for at frasige sig sælgeransvar. Det kræver udover en tilstandsrapport, en elinstallationsrapport samt et tilbud på en ejerskifteforsikring hvor sælger giver tilsagn om at betale halvdelen af præmien. Dermed overdrages ansvaret til ejerskifteforsikringen. Frasigelsen af sælgeransvaret sker uanset om køber vælger at tegne ejerskifteforsikring eller ej, hvis køber vælger en anden og dyre ejerskifteforsikringen er sælger stadig påtvunget at betale halvdelen af det oprindelige tilbud. Tilstandsrapporten giver et uvildigt billede af skader på alle bygningerne på matriklen. Den bygningssagkyndiges gennemgang tager udgangspunkt i bygninger af tilsvarende alder og type. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på at almindeligt forekommende skader for den enkelte hustype, ikke nævnes i tilstandsrapporten.
Tilstandsrapporten udarbejdes på baggrund af en visuel gennemgang, hvorfor skjulte skader nødvendigvis ikke fremgår. En tilstandsrapport er en skadesrapport, der beskriver synlige skader og ikke tilstanden på boligen. Skaderne vægtes med en af følgende farver grå, gul eller rød. Hvor grå er mindre alvorlige skader, gul er alvorlige skader og rød er kritiske skader, forskellen på alvorlige og kristiske skader er tiden det er vurderet af den bygningssagkyndige inden skaden forværres eller forsager skader på andre bygningsdele.

Skader / Karakter

Mulige skader

Forhold ved bygningsdelen, som bør undersøges for at afklare, om det er en skade. Det kan være en kritisk eller en alvorlig skade. Derfor bør du afklare den mulige skades omfang og konsekvenser. Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

Mindre alvorlige skader

Skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.

Alvorlige skader

Skader ved bygningsdelen, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på længere sigt. Dette svigt kan medføre skader på andre bygningsdele

Rød skade

Kritiske skader

Skader ved bygningsdelen, som allerede har medført eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på kort sigt. Dette svigt kan medføre eller kan allerede have medført skader på andre bygningsdele.

Hvis du er køber, kan du læse om køberrådgivning.

Hvad er huseftersynsordningen

Huseftersynsordningen er en frivillig ordningen, som har til formål at beskytte både køber og sælger. Ved langt de fleste private ejendomshandler benyttes huseftersynsordningen. Hvis du skal sælge hus, villalejlighed eller et sommerhus, bør du som sælger overveje at benytte huseftersynsordningen. Du bliver som sælger fritaget for dit 10-årige sælgeransvar for fejl og mangler ved at forsyne køberen med en tilstandsrapport, elinstallationsrapport og et tilbud på en ejerskifteforsikring samt en erklæring om at betale halvdelen af præmien på det fremsendte tilbud. Det er sælger som bestiller og betaler tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten. Som køber kan du med en ejerskifteforsikring sikrer dig mod et langt retsligt efterspil mod sælger, ejerskifteforsikringsselskabet overtager ansvaret og stiller dermed sikkerhed for at betale udgifterne til udbedring af skader. Sælgers ansvar bortfalder dog ikke, hvis ikke der fremlægges rapporter og tilbud om ejerskifteforsikring inden købsaftalen underskrives af køber. Som sælger bør du derfor afvise at underskrive købsaftalen, hvis køberen har underskrevet købsaftalen uden at have modtaget en gyldig tilstands- og elinstallationsrapport.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport udarbejdes på baggrund af en visuel gennemgang af en ejendom. Som udgangspunkt bliver alle bygninger på matriklen/ejendommen gennemgået. Gennemgangen af bygningerne på ejendommen foregår visuelt, vi medbringer enkelte hjælpemidler blandt andet en fugtighedsmåler, som giver gode indikationer på utætheder eller fugtophobning. Den benyttes som et hjælpemiddel, hvorfor der efter en besigtigelse kan forkomme enkelte mærker fra indstik, det kan give en sikkerhed for de skader den bygningssagkyndige lokaliserer visuelt.

Skaderne som bliver fundet på ejendommen bliver rapporteret i en fast skabelon. Hver enkelt skade bliver rangeret med et gråt, gult eller rødt hus, hvor der er  faste parametre, som skaderne indeles efter. Bygningen gennemgås med udgangspunkt i en intakt bygning af samme type og alder. Det betyder at der kan være skader som ikke fremgår af tilstandsrapporten, da de er forventelige i tilsvarende bygninger. Skaderne beskrives med en karakter fra grå til rød eller en sort med et spørgsmålstegn. Skaden beskrives med en tekst, samt en risiko og en bemærkning. Rapporten indeles efter skadens lokation mens skadesbeskrivelsen beskriver omfanget og risikoen beskriver konsekvensen ved skaden mens bemærkning kan uddybe endten skades tekst risiko eller give en bemærkning om hvorfor skaden er opstået. 

Elinstallationsrapport

Eleftersynet omfatter en gennemgang af bygningens elinstallationer og en elinstallationsrapport. Elinstallatøren gennemgår både “hovedhuset,” garager, udhuse og andre bygninger, hvor der er elinstallationer.
Eleftersynet bliver udført af autoriserede elinstallatørvirksomheder hvor elinstallatørerne har autorisation til at udføre og servicere elinstallationer hvorfor de har stor erfaring på området.
Begrebet elinstallatøren dækker både den autoriserede elinstallatørvirksomhed, de ansatte i virksomheden og den person, der har personlig autorisation som elinstallatør.
Elinstallatøren repræsenterer hverken køber eller sælger, og formålet med eleftersynet er at give et professionelt og uvildigt billede af, om bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige.
Elinstallatørens gennemgang af elinstallationerne tager udgangspunkt i, om elinstallationerne var lovlige på udførelsestidspunktet – altså om de er udført efter de regler, der gjaldt, da elinstallationerne blev udført. Du skal derfor være opmærksom på, at elinstallationer i ældre huse ikke bliver bedømt efter de regler, der gælder for elinstallationer i huse, der opføres nu.
Du skal også være opmærksom på, at elinstallationsrapporten ikke tager højde for, om elinstallationerne fortsat vil kunne fungere, hvis husstandens elforbrug og dermed belastningen af elinstallationerne ændrer sig væsentligt. Elinstallationer, der er lovligt udført for 20 år siden, og som også er funktionsdygtige i dag, kan for eksempel vise sig at blive utilstrækkelige, hvis flere kommer til at bo i huset, og der bliver tilkoblet flere pc’ere og andre elforbrugende apparater.
Elinstallatørvirksomheder, der udfører eleftersyn, har en ansvarsforsikring, som kan dække fejl begået i forbindelse med gennemgangen af bygningens elinstallationer eller elinstallationsrapporten i mindst 5 år.

 • Alle bygninger er inkluderet i en tilstandsrapport
 • Bygningerne besigtiges visuelt
 • Der udføres ingen destruktive undersøgelser
 • Det er skader eller risiko for skade 
 • Der er 3 karakterer Grå, Gul og Rød
 • Mulige skader er forhold der bør undersøges nærmere
 • Sælgers ansvar frafalder ved huseftersynsordningen
 • Der bør være adgang til alle rum ved besigtigelsen
 • Tilstandsrapport er sikkerhed for både køber og sælger
 • Tilstandsrapporten er gyldig i 6 måneder
 • El-rapporten er gyldig i 12 måneder
 • Tilstandsrapporten giver overblik over synlige skader
 • Der kan forekomme forbehold i ejerskifteforsikringen
 • Sommerhuse kan handles med huseftersynsordningen
 • Ejer kan ikke undtage bygninger eller dele af bygninger

Kontakt Os

14 + 4 =

Javavej 1, 1. 8000 Aarhus Danmark

87308250

info@dtks.dk

Hovedkontor

DTKS

Samarbejdspartner

Ingeniørfirmaet Arne Sørensen