Byggetilsyn

Når i skal vælge en tilsynsførende, er vores erfaring at tillid er en vigtig faktor. Derfor tilbyder vi også et uforpligtende indledende møde. Så i kan sætte ansigt og en fornemmelse på den kommende tilsynsopgave.

Vi tilpasser vores tilbud og dermed tilsyn, så det passer til projektets udformning og kompleksitet, samt dine forventninger.

Vores vigtigste opgave er at få færdiggjort uden problemer og fejl, mens du slapper af og nyder tilblivelsen. Det betyder også at vi tilbyder byggetilsyn ved alle typer af byggeprojekter hvad enten det er en mindre tilbygning, et renoverings projekt eller din nye drømme bolig.

Før, under og efter 

Vi tilbyder både gennemgang af dokumentation inden, hvilket indeholder men ikke begræser sig til kontrakter, aftaleforhold og tegninger. Samt det som indsendes til kommunen, for at sikre den hurtigste behandling.

Byggetilsyn i løbet af opførelsen, hvor vi tilpasser antallet af besøg på byggepladsen til det enkelte projekt. Typisk vil det variere fra 3 – 8 besøg, hvis det bliver nødvendigt  kan der forekomme flere uanmeldte besøg.

Vi tilbyder ligeledes at være en del af aflevering, for på den måde at sikre der bliver lavet aftaler om udbedring, samt konsekvenser som kan håndhæves ved fejl og mangler.

Vi hjælper i alle byggeriets faser

Før Byggeri

Gennemgang af dokumentation, hvilket kan består af, men ikke begrænset til, tegningsgennemgang, kontrol af myndigheds projekt og/eller gennemgang af kontrakter.

Under Byggeri

Der udføres løbende byggetilsyn, i hele byggeperioden. Tilsynsbesøgende planlægges i byggeriets kritiske faser, hvor der suppleres med uanmeldte besøg.

Færdigt Byggeri

Afleveringsforetningen udføres umildbart inden du får overdraget byggeriet og dermed overtager ansvaret, fejl og mangler bliver gennemgået og udbedringsplan bliver aftalt.

Renovering

Renoveringsopgaver kan varriere i omfang, men konsekvenserne af forkert udførelse kan skade bygningen. Der kan gå længe inden det bliver synlige skader. Derfor kan det være nødvendigt at føre byggetilsyn selv med renoveringsopgaver.

Energioptimering

Energioptimering kan variere og være optimering af installationer, varmeanlæg eller forbedring af klimaskærmen. Ligeledes kan det være alternative energikilder. Typisk vil en energioptimering af klimaskærmen medfører mere isolering, som ændre temperaturforløbet hvilket medfører en øget risiko for kodens i konstruktioner.  Installationer kan have en negativ effekt på de øvrige eller varme anlæg kan ikke levere det forventede temperatursæt. Derfor kan byggetilsyn være en oplagt mulighed.

Lovkrav/Kontraktlige forhold

Ved de forskellige typer af byggeprojekter er krav og lovgivning forskillig, hvilket både betyder forskellig dokumentation men også konstruktionskrav. Derfor har alle byggeprojekter behov for  korrekt dokumentation, derfor tilbyder vi en gennemgang af  projektet iht. gældende bygningsreglement(BR), aftaleforhold og kontrakter. Som sikre byggeriet kan færdigmeldes og ibrugtages ved aflevering.

Få et tilbud på et tilpasset byggetilsyn

Byggetilsyn

Byggetilsyn er en stor gevinst for dit byggeri uanset om projektet er nybygning, tilbygning, renovering eller energioptimering. Byggetilsyn fungerer både som en optimering af byggeprocessen både passivt og aktivt, men det er specielt en gevinst når du overtager. Du har en sikkerhed for fejl og mangler er holdt på et minimum og du har erfaren hjælp til at håndhæve korrekt udbedring af de fejl og mangler der evt. måtte være.  Du er sikret at den efterfølgende risiko for skader er så lille som muligt, dermed kan du både under opførelsen og længe efter projektet er afsluttet nyde resultatet.

Nybyg

Når du skal bygge, uanset om du er bygherre eller skal have overdraget et nøglefærdigt byggeri, kan det være en god ide at benytte et uvildigt byggetilsyn. Ved et uvildigt byggetilsyn er du sikker på der ikke er interesse konflikter. Dermed får du et tilsyn som alene forholder sig til kontrakter, reglementer og aftaleforhold, samt den gængse byggeskik. Det betyder at det aflevere byggeri modsvarer dine forventninger uden du selv skal kontrollere, lokalisere og håndhæve de fejl og mangler, som der er risiko for opstår i løbet af byggeprocesseb. Oftest bliver fejl og mangler gemt i konstruktionerne, hvis ikke der udføres løbende tilsyn i hele byggeprocessen, derfor anbefales en kombination af anmeldte og unanmeldte besøg. Du bliver alene informeret om fejl og mangler, men de vil oftest ikke kræve handling fra dig. Dermed står du tilbage med en fornemmelse af en flydende proces og en markant mindre risiko for problemer i hele bygningens levetid.

Tilbygning

En ny tilbygning skal oftest sammenbygges med en eksisterende bygning, som har stået på grunden i længere tid og formentlig har sat sig og nu er i ro. Hvis ikke man er opmærksom inden og under byggeprocessen kan der sagtens opstå problemer både i byggeansøgningen, men også i den efterfølgende udførelsesproces. Der kan være både ydervægge og tagkonstruktioner, som skal sammenbygges her kan der være forskellige forventninger, men der kan også komme uforudsete ting frem ved den eksisterende bygning. Oftest vil den udførende vælge den letteste løsning, men det behøver ikke at være den billigste eller bedste løsninger. Derfor kan uforudsete skader, fejl eller mangler, medføre konsekvenser i hele bygnings leve tid. Det kan sagtens være der bliver sparet lidt penge nu og her, men hvilke konsekvenser kan det få i det lange løb. Er det nogle uønskede løsninger, som nedsætter levetiden både på det eksisterende og den nye bygningsdel. Det kræver oftest en mere dybdegående vurdering, som er en del af det fulde tilsyn i forbindelse med tilbygninger.

Energioptimering

Energioptimering er underlagt bygningsreglementet og derfor er der nogle minimumskrav, der skal overholdes ellers kan disse blive pålagt efterfølgende hvis ikke dokumentationen er i orden. Derfor er dokumentationen ved en energioptimering vigtigt. På samme måde er der nogle typer af energioptimeringer, der ikke er optimale for den enkelte bygning der kan være stor risiko forbundet med det enkelte valg. Et af de mest karakteristiske eksempler gennem tiden er efterisolering af kældermure, hvor der bag ved isolering og beklædning er opstået råd, mug og svamp, hvormed udbedring bliver dyre. Der findes tilsvarende faldgruber i byggeriet i dag. Hvorfor man skal være opmærksom når man efterisolere eller skifter energikilde. Selv ved installation af ventilationsanlæg kan der være negativer, så omkostningerne til driften overstiger de besparelser man er sat i vente.

Renovering

Ved renoveringsopgaver er der her tale om større renoveringer, hvor man eks. ændre på tagkonstruktion eller ydervægskonstruktion. Disse ændringer udlægges oftest til den udførende, hvor der ikke nødvendigvis er kompetancer til det. Det er ikke sikkert det er nødvendigt med tilsyn under opførelsen, men det er vigtigt at forstå når bygningen ændres påvirkes flere dele og der er risiko for følgeskader andre steder i bygningen eller konstruktionen.   

Kontakt Os

8 + 9 =

Javavej 1, 1. 8000 Aarhus Danmark

87308250

info@dtks.dk

Hovedkontor

DTKS

Samarbejdspartner

Ingeniørfirmaet Arne Sørensen