Energiramme-beregning

En energirammeberegning benyttes til at dokumentere bygningens forventede energiforbrug, inden en bygning opføres for såvel selvbyggere og professionelle bygherrer. Energirammeberegningen er dokumentation overfor myndigheder og giver mulighed for at stille krav til de enkelte entreprenører. Energirammen beregnes efter Bygningsreglementet Kapitel 11 §250 – §298.

I bygningsreglementet findes der 2 klassificeringer, BR18 krav, som er beskrevet i kapitel 11, og lavenergiklasse, som er beskrevet i kapitel 25 §473 – §484. Lavenergiklassen er en frivillig klasse, som dog kan være krav i enkelte områder.    

Energiramme

Bolig, kollegier, hoteller og lignende.

BR18 krav – Bygningens samlede behov for tilført energi må højst være 30,0 kWh/m² pr. år + 1.000 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal.

Andre bygninger end boliger.

BR18 krav – Bygningens samlede behov for tilført energi må højst være 41,0 kWh/m² pr. år + 1.000 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal.

Lavenergiklasse: Bolig, kollegier, hoteller og lignende.

BR18 Lavenergiklasse – Bygningens samlede behov for tilført energi må højst være 27,0 kWh/m² pr. år.

Lavenergiklasse: Andre bygninger end boliger.

BR18 Lavenergiklasse – Bygningens samlede behov for tilført energi må højst være 33,0 kWh/m² pr. år.

Hvis du er nybygger, så se krav til dokumentation af bygningers energifrobrug.

Samarbejde

Når du vælger DTKS som samarbejdspartner til din energidokumentation, rådgiver vi fra start til slut. Vi starter med en forventningsafstemning, hvorefter vi gennem samarbejde finder de bedste løsninger, uanset om du skal dokumentere ved energirammeberegning, varmetabsramme eller U-værdi beregninger. Vi holder os opdateret med de nyeste løsningsmuligheder, med nye materialer, konstruktioner og systemer.  Selvom vi er med til at sikre overholdelse af energikrav, ser vi ikke vores opgave i at begrænse bygherres ideer og kreativiteten i byggeriet. Vi tilbyder blandt andet vores hjælp til at afsøge markedet for nye muligheder, så bygherre ikke bliver begrænset.  Vi implementerer løbende de ændringerne der måtte komme, så der ikke kommer overraskelser i forbindelse med aflevering.

Energirammeberegning: nyopførelse og større tilbygninger

Når der opføres nye bygninger, hvor der benyttes energi til at kontrollere indeklimaet, skal det forventede energiforbruget dokumenteres. Hvilket betyder at der er krav om dokumentation for både beboelses- og erhvervsbygninger. For nye bygninger dokumenteres energiforbruget ved en energirammeberegningen. Hvilket er dokumentation for energikravet(energirammen) i det gældende bygningsreglementet er overholdt.  Energirammen er en øvre grænse for den tilførte energi, som benyttes til den normale drift af bygningen. En energirammeberegning udarbejdes efter SBi-Anvisning 213. DTKS er både uddannet til energirammeberegningen men har også tilknyttet energikonsulenter, der beskæftiger sig med at udarbejde energimærker. Derfor er vi opmærksomme på alle problemstillinger fra projektering til aflevering.

Varmetabsramme: Ved tilbygninger og sommerhuse

En varmetabsrammen benyttes til at dokumentere varmeforbruget for en tilbygninger og sommerhuse. I varmetabsrammeberegningen tages der ikke højde for, hvilken varmeforsyning der benyttes. Varmetabsrammen fastsættes udfra U-værdier i bygningsreglementet. Når der benyttes en varmetabsramme er det muligt at afvige fra en eller flere U-værdi krav eller vindues arealer, så længe det samlede varmeforbrug ikke overstiger varmetabsrammen. Det giver mulighed for et mere fleksibelt byggeri eller tilbygning. Mens der ved dokumentation af U-værdier, er faste rammer for hvordan arealerne skal fordeles.

U-værdier: Tilbygninger, sommerhuse eller ændret anvendelse

Ved tilbygninger, ændret anvendelse, renoveringer og sommerhuse, er der i bygningsreglementet opstillet U-værdikrav til de enkelte konstruktioner.  For at benytte U-værdier som dokumentation for energiforbruget, skal hver enkelt U-værdi overholde kravet i bygningsreglementet. Det er umildbart det skrappeste krav, da det både sætter begrænsninger til bygningens arealfordeling samt U-værdier og linjetab. I nogen tilfælde er det muligt at fremskaffes U-værdierne for de enkelte konstruktioner ved producenten, typisk er det præfabrikerede konstruktioner, elementer og vinduer/døre. Hvis producenten ikke kan levere specifikkationerne har vi mulighed for at hjælpe med U-værdiberegninger for tag, ydervægge og terrændæk. Ligeledes kan vi ved overslagsberegninger dokumenterer de enkelte linjetab.

  • Dokumentation ved U-værdier
  • Energirammeberegning
  • Varmetabsrammeberegning
  • Bygningsreglement 2018
  • Dimensionerende varmetab
  • Lavenergiklasse
  • Varmetab 
  • Energikilde
  • Energiramme

 

Kontakt Os

6 + 14 =

Javavej 1, 1. 8000 Aarhus Danmark

87308250

info@dtks.dk

Hovedkontor

DTKS

Samarbejdspartner

Ingeniørfirmaet Arne Sørensen