Energiramme-beregning

En energirammeberegning benyttes til at dokumentere bygningens forventede energiforbrug, inden bygningen opføres. Den sikre overholdelse af bygningsreglementet og er et krav for at kunne energimærke nye bygninger inden færdigmelding. Der er i bygningsreglementet ikke krav om dokumentation overfor kommunen ved ansøgning om byggetilladelse. Det betyder at ansvaret er placeret ved bygherren, som kan blive pålagt at udfører ændringer hvis bygningen ikke overholder ved færdigmelding. DTKS anbefaler at energirammeberegningen udarbejdes i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse eller inden påbegyndelse af byggefasen, vi tilbyder at opdaterer energirammeberegningen ved ændringer. Hvis det er standard ændringer i form af  valg af vinduer eller ventilationssytem er det inkluderet i prisen. Hvis der er udarbejdet en energirammeberegning er det muligt at korrigerer de enkelte konstruktioner, for at kontrollere hvad ændringerne betyder energimæssigt, dermed sikres det at den færdige bygningen overholder energikravende.    

Energiramme

Beregning

Energirammeberegningen dokumenterer  energiforbruget, som dokumentation for  bygningsreglementet er overholdt.

Energiramme

Energirammen er kravet i Bygningsreglementet, hvor der i nuværende BR er BR18-krav eller lavenergiklasse.

Rapportering

Der udarbejdes en rapport, som beskriver forudsætningerne og de kendte konstruktioner udfra tegningsmateriale.

Ændringer

Ved ændringer bør de løbende implementeres i energirammeberegningen. Korrekte vinduer/døre og ventilationssystem ændres uden beregning. 

Hvis du er nybygger, så se krav til energirammen i nybygger guiden.

Samarbejde

Når du vælger DTKS som samarbejdspartner til din energi-dokumentation, rådgiver fra start til slut. Vi starter med en forventningsafstemning, hvor efter vi i samarbejde finder de bedste løsninger, uanset om du skal dokumentere ved energirammeberegning, varmetabsramme eller U-værdierne. Vi holder os opdateret på løsnings muligheder, med nye materialer, konstruktioner  og systemer.  Selvom vi har til opgave at minimerer energiforbruget, er der ikke tale om begrænsninger i det kreative byggeri. Vi afhjælper de problemer som opstår på vejen mod dit drømme projekt.   Vi implementerer løbende de ændringerne der måtte opstå, så der ikke kommer overraskelser i forbindelse med aflevering.  

Energirammeberegning: nyopførelse og større tilbygninger

Når der opføres nye bygninger, hvor der benyttes energi til at styre indeklimaet skal energiforbruget dokumenteres. Oftest er dette sammenfaldende med opvarmede bygninger. Hvilket betyder der er krav om dokumentation for både beboelses- og erhvervsbygninger. For nye bygninger benyttes energirammeberegningen som dokumentation for energikravet(energirammen) i bygningsreglementet er overholdt.  Energirammen er en øvre grænse for den tilførte energi som benyttes til den normale drift af bygningen. Der kan fra kommunens side stilles krav om en energirammeberegning i forbindelse med større tilbygninger eller ved til/ombygning hvor varmekilden samtidig ændres. En energirammeberegning udarbejdes efter SBi-Anvisning 213. DTKS er både uddannet til energirammeberegningen men har også tilknyttet energikonsulenter, som kan udarbejde energimærker, hvorfor vi er opmærksomme på alle problemstillinger fra projektering til aflevering. Det er et lovmæssigt krav at der benyttes en uvildig energikonsulent til energimærkning. Hvilket betyder at samme virksomhed, ikke kan varetage energirammeberegning og energimærke.      

Varmetabsramme: Ved tilbygninger og sommerhuse

En varmetabsrammen benyttes til at dokumentere energiforbrug til varme, den tager ikke højde for, hvilket forsyning der benyttes. Varmetabsrammen fastsættes udfra standard U-værdier, for de enkelte konstruktionsdele, ved en varmetabsramme er det muligt at afvige fra en eller flere standard U-værdi, hvis den samlede varmetabsramme overholdes. Det gør det muligt at benytte eksisterende konstruktioner, som en del af den nye klimaskærm, det betyder også at der kan afviges for de kravspecifikke maksimale vinduesarealer, hvis der kompenseres andre steder.  

U-værdier: Tilbygninger, sommerhuse eller ændret anvendelse

Ved tilbygninger, ændret anvendelse, renoveringer og sommerhuse, er der opstillet U-værdikrav til de enkelte konstruktioner for at overholde de samlede energimæssigekrav.  For at benytte denne metode skal hver enkelt U-værdi overholde kravet i bygningsreglementet. De er de enkelte stående skræppeste U-værdier, for at sikre det ikke er muligt at benytte ændret anvendelse, som en genvej til godkendelse af et byggeri. I nogen tilfælde er det muligt at fremskaffes U-værdierne for de enkelte konstruktioner ved producenten, typisk er det præfabrikerede konstruktioner, elementer og vidnuer og døre. Hvis producenten ikke kan levere specifikkationerne har vi mulighed for at hjælpe med U-værdiberegninger for tag-, ydervægge og terrændæk. Ligeledes kan vi ved overslagsberegninger dokumenterer de enkelte linjetab.     

  • Dokumentation ved U-værdier
  • Energirammeberegning
  • Varmetabsrammeberegning
  • Bygningsreglement 2018
  • Dimensionerende varmetab
  • Lavenergiklasse
  • Varmetab 
  • Energikilde
  • Energiramme

 

Kontakt Os

10 + 15 =

Javavej 1, 1. 8000 Aarhus Danmark

87308250

info@dtks.dk

Hovedkontor

DTKS

Samarbejdspartner

Ingeniørfirmaet Arne Sørensen