Termografi

Termografi bliver benyttet på forskellige måder i byggeriet, typisk benyttes termografi til at lokalisere utætheder eller kuldebroer.

Når der skal lokaliseres utætheder kræver det en trykforskel mellem inde og ude, det gøres typisk med en blowerdoor tilsvarende en trykprøve.

Til at lokalisere kuldebroer er det typisk en sammenligning internt i den enkelte bygning, hvor områder der er udført korrekt sammenlignes med områder med evt. manglende isolering eller mindre isolering. 

Termografi kan også benyttes til at lokalisere varmeslager i gulvet, dermed kan udgifterne i forbindelse med opbrydning nedsættes.
I nogle tilfælde kan termografi benyttes til at lokalisere lækage i varmefordelings systemet eller finde overgange i elektronisk udstyr.

 

Termografi i bygninger

Utætheder

Lokation af utætheder i klimaskærmen fortages med en fast trykforskel mellem inde og ude.

Kuldebroer

Kuldebroer lokaliseres og rapporteres i en rapport med fyldestgørende billeder. Der kan evt. udarbejdes løsningsforslag.

Varmeslager

Varmeslager afsættes med mål eller direkte på gulvets overflade. Typisk for at minimere risikoen for skader ved opbrydning af betongulv med gulvvarmeslanger.

Termografi kan benyttes i sager, hvor der er opstået tvist og ansvaret skal placeres.

Termografi til fejlfinding

Termografi benytter infrarød stråling til at afbillede overfladenstemperatur. Med termografi er det ikke svært at få et farverigt billede, hvor man umildbart kan aflæse temperaturer. Men det kræver kendskab og kompetencer at tolke og analysere billederne korrekt. Der findes forskellig refleksioner og forhold, som kan påvirke billedet. Det er derfor ikke altid muligt at sammenligne forskellige materialer og forhold direkte, derfor kræver det en erfaren teknikker. Der er nogle tilfælde der kan tolkes og beskrives direkte i bygningen.

Termografi som værktøj til at lokalisere utætheder.

Der er flere måder at lokalisere utætheder i bygninger på. Termografi er et godt værktøj, men  det kræver erfaring og viden at tolke billederme korrekt. Temperaturforskelle forsaget af utætheder afbilledes  forskelligt fra kuldebroer, men der vil i begge tilfælde være en lavere temperatur.
Termografi er et godt værktøj til afbillede store flader hurtigt, men kan også benyttes til detaljerne, det giver mulighed for at sammenlige indvirkningen på indeklimaet og energiforbruget. Termografi kan give et billede af hvor der vil føles træk og kulde påvirkning, hvilket man ikke opdager, før man er stillesiddende i en længere periode. Ved hjælp af undertryk kan man tvinge den kolde luft udefra til at lave tydelige aftegninger på overfladen. Dermed også  et billede af den påvirkning man vil blive udsat for i dagligdagen, men med vind som den drivende faktor.

Termografi til lokation af kuldebroer.

Ved samme isoleringsforhold vil temperaturen på overfladen være ensartet, mens der i dårligt isolerede områder vil være en lavere overflade temperatur. Derfor vil et temperatur udsving være en indikation på en større varmestrømning. Dermed en dårligere isoleringsevne, det kan være konstruktionsændringer eller manglende isolering, det kan bestemmes ud fra en sammenligning med tegning eller forventede konstruktionsforhold. Derefter kan evt. fejl konstateres uden at der kræves en nedbrydning, efterfølgende udarbejdes en rapport som dokumentation for skjulte fejl.
Hvis det ønskes kan der gives forslag til udbedringer.

Termografi til lokation af varmeslanger

Når varmeslangerne skal lokaliseres er det materialet, hvor i gulvvarmeslangerne er placets, evne til at lede varme, der gør det muligt at lokalisere varmeslangerne. Derfor opnås de bedste resultater i ensartede materialer, hvilket kan være et betondæk/-gulv. Det er også ved skader på varmslanger i disse konstruktioner det kan være omkostningsfuldt at lave skader på varmeslangerne, da det kan betyder hele gulvet og evt. gulv i tilstødende rum skal opbrydes. 

Kontakt Os

4 + 9 =

Javavej 1, 1. 8000 Aarhus Danmark

87308250

info@dtks.dk

Hovedkontor

DTKS

Samarbejdspartner

Ingeniørfirmaet Arne Sørensen