Køberrådgivning

Når du skal købe en ejendom, er køberrådgivning en god hjælp. Udtrykket køberrådgivning bliver brugt bredt om alt fra juridisk- til byggetekniskrådgivning i forbindelse med køb af ejendom. Ved DTKS har vi fokus på byggetekniskerådgivning, med fokusområder på stand, kvalitet og fremtidige muligheder, det giver et indblik i hvorvidt i ønsker at binde jeres økonomi op på ejendommen. Vi ser det byggetekniske som grundstenen, for i har mulighed for at vurderer det videre forløb. Køberrådgivning er fordelagtig uanset om der handles under huseftersynsordningen, som forudsætter gyldig tilstandsrapport, EL-rapport, energimærke og en ejerskifteforsikring. Men ved ejendomme som ikke er omfattet huseftersynsordningen, bliver køberrådgivning endnu vigtigere, da du som køber ikke har samme sikkerhed.
Ved køberrådgivning er der mulighed for rådgivning, modsat en tilstandsrapport, som alene er en skadesrapport.
Vi kan tage udgangspunkt i tilgængelige rapporter, både tilstandsrapport og energimærke. Ønskes der en dybdegående gennemgange af EL-installationer har vi et fastsamarbejde med en EL-installatør vi kan tage med på gennemgangen.

Typisk indhold

Nuværende Stand

Ejendommen gennemgås med køber, hvor der løbende kan stilles spørgsmål. Ejendommen gennemgås visuelt og konstruktioner kan vurderes mht. levetid og forventede omkostninger.

Eksisterende rapporter

Vores byggesagkyndige har dybdegående kendskab til både tilstandsrapporter og energimærker, så disse kan gennemgås og evt. påvirkning på ejerskifteforsikring kan drøftes. Ved spørgsmål til EL-rapporten, kan de sendes til vores faste EL-installatør.

Fremtidige ønsker

I forbindelse med gennemgangen tages købers fremtidige ønsker med i vurdering. Her kan vi oplyse om begrænsninger og muligheder, samt omkostninger i den forbindelse. 

Økonomisk skøn

Det økonomiske skøn dækker både over udbedringer, renovering og ombygninger som køber kunne være interesseret i at udføre.

Hvis du er køber, kan du læse om køberrådgivning.

Hvad er huseftersynsordningen

Huseftersynsordningen er en frivillig ordningen hvor der inddrages em ejerskifteforsikring, som skal sikre både sælger og køber. Ved størstedelen af handler af privat ejendom benyttes huseftersynsordningen. Hvis du skal købe eller sælge et hus, en villalejlighed eller et sommerhus, bør huseftersynsordningen benyttes. Hvor sælger fritages for 10-årige sælgeransvar, som overdrages til ejerskifteforsikringen. Det kræver køberen får overdraget en tilstandsrapport, elinstallationsrapport og et tilbud på en ejerskifteforsikring og en erklæring om at betale halvdelen af præmien på det fremsendte tilbud. Det er sælger, der har ansvaret for at bestille og betale tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten, alternativt kan man få et forsikringsselskab til at formidle kontakten. Som køber er du med en ejerskifteforsikring sikret mod et langt retsligt efterspil mod sælger. Ansvaret er overgåent til den bygningssagkyndige og bevisbyrden til ejerskifteforsikringen dermed er der sikkerhed for at få udgifterne til udbedring dækket. Sælgers ansvar bortfalder dog ikke, hvis ikke der fremlægges rapporter og tilbud om ejerskifteforsikring inden købsaftalen underskrives af køber. Som sælger bør du derfor afvise at underskrive købsaftalen, hvis køberen har underskrevet købsaftalen uden at have modtaget en gyldig tilstands- og elinstallationsrapport.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport udarbejdes på baggrund af en visuel gennemgang af en ejendom. Som udgangspunkt bliver alle bygninger på matriklen/ejendommen gennemgået. Gennemgangen af bygningerne på ejendommen foregår visuelt, vi medbringer enkelte hjælpemidler blandt andet en fugtighedsmåler, som giver gode indikationer på utætheder eller fugtophobning. Den benyttes som et hjælpemiddel, hvorfor der efter en besigtigelse kan forkomme enkelte mærker fra indstik, det kan give en sikkerhed for de skader den bygningssagkyndige lokaliserer visuelt.

Skaderne som bliver fundet på ejendommen bliver rapporteret i en fast skabelon. Hver enkelt skade bliver rangeret fra K0-K3, det er ikke en lineær skala, men faste definerede parametre, som skaderne indeles efter. Bygningen gennemgås med udgangspunkt i en intakt bygning af samme type og alder. Det betyder at der kan være skader som ikke fremgår af tilstandsrapporten, da de er forventelige i tilsvarende bygninger. Skaderne beskrives med en karakter fra K0-K3 eller en UN, samt en skadesbeskrivelse og en note. Skadesbeskrivelsen hjælper med at lokalisere skaden og omfanget, mens noten som udgangspunkt beskriver en årsag, hvis en sådan kan fastlægges med en rimelig sikkerhed. 

elinstallationsrapport

Eleftersynet omfatter en gennemgang af bygningens elinstallationer og en elinstallationsrapport. Elinstallatøren gennemgår både “hovedhuset” og garager, udhuse og andre bygninger, hvor der er elinstallationer.
Eleftersynet bliver udført af autoriserede elinstallatørvirksomheder. Elinstallatørerne har autorisation til at udføre og servicere elinstallationer og har derfor stor erfaring på området. De har sat sig ind i, hvilke regler der gælder for elinstallationer i de forskellige perioder.
Begrebet elinstallatøren her i vejledningen dækker både den autoriserede elinstallatørvirksomhed, de ansatte i virksomheden og den person, der har personlig autorisation som elinstallatør.
Elinstallatøren repræsenterer hverken køber eller sælger, og formålet med eleftersynet er at give et professionelt og uvildigt billede af, om bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige.
Elinstallatørens gennemgang af elinstallationerne tager udgangspunkt i, om elinstallationerne var lovlige på udførelsestidspunktet – altså om de er udført efter de regler, der gjaldt, da elinstallationerne blev udført. Du skal derfor være opmærksom på, at elinstallationer i ældre huse ikke bliver bedømt efter de regler, der gælder for elinstallationer i huse, der opføres nu.
Du skal også være opmærksom på, at elinstallationsrapporten ikke tager højde for, om elinstallationerne fortsat vil kunne fungere, hvis husstandens elforbrug og dermed belastningen af elinstallationerne ændrer sig væsentligt. Elinstallationer, der er lovligt udført for 20 år siden, og som også er funktionsdygtige i dag, kan for eksempel vise sig at blive utilstrækkelige, hvis flere kommer til at bo i huset, og der bliver tilkoblet flere pc’ere og andre elforbrugende apparater.
Elinstallatørvirksomheder, der udfører eleftersyn, har en ansvarsforsikring, som kan dække fejl begået i forbindelse med gennemgangen af bygningens elinstallationer eller elinstallationsrapporten i mindst 5 år.
Sikkerhedsstyrelsen udfører løbende kvalitetskontrol med elinstallatørernes arbejde. Du kan derfor blive kontaktet af Sikkerhedsstyrelsen typisk i løbet af de første 3 måneder, efter at elinstallationsrapporten er udarbejdet. Sikkerhedsstyrelsens medarbejder vil bede om lov til at gennemgå elinstallationerne i din ejendom.

 • Alle bygninger på matriklen er inkluderet i en tilstandsrapport
 • Bygningerne besigtiges visuelt
 • Der udføres ingen desturktive test
 • Det er skader eller mangler der medføre risiko for skade 
 • Der er 4 karakterer K0-K3 og UN
 • UN betyder undersøges nærmere
 • Ansvaret påviler den byggesagkyndige og ejerskifteforsikring
 • Der bør være adgang til alle rum ved besigtigelsen
 • Tilstandsrapport er en sikkerhed for både køber og sælger
 • Tilstandsrapporten er gyldig i 6 måneder
 • El-rapporten er gyldig i 12 måneder
 • Tilstandsrapporten giver overblik over synlige skader
 • Der kan forekomme forbehold i ejerskifteforsikringen
 • Sommerhuse kan også handles under huseftersynsordningen
 • Ejer kan ikke undtage bygninger eller dele af bygninger

Kontakt Os

14 + 5 =

Javavej 1, 1. 8000 Aarhus Danmark

87308250

info@dtks.dk

Hovedkontor

DTKS

Samarbejdspartner

Ingeniørfirmaet Arne Sørensen