Trykprøvning - find din pris
Nu kan man få afklaring om Byggereglementer bliver overholdt både ved erhverv og offentligt byggeri samt almindelige boligopførelser med en DTKS konstruktions test                         nordjylland@dtks.dk - Ring 20338676                         Trykprøvning fra 1600,- d.kr                         midtjylland@dtks.dk - Ring 20338676                         Tryktest dit hus - det betaler sig!                         sønderjylland@dtks.dk - Ring 20338676                          Et isoleret hus, er ikke nødvendigvis et tæt hus!                        fyn@dtks.dk - Ring 20638602                          Kontrolleret indeklima kræver et tæt hus!                        sjaelland@dtks.dk Ring 20638602                       Klimaanlæg kræver en tæt bygning!                                                  nordjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  midtjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  sønderjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  fyn@dtks.dk - Ring 20638602                                                  sjaelland@dtks.dk Ring 20638602                                                  Vær på den sikre side - Tryktest dit hus                         

Teknikken Bag

For at finde utætheder i en bygning, er det nødvendigt at skabe en forskel i trykket over klimaskærmen. Det betyder at trykket ændres inde i bygningen i forhold til det udvendige atmosfæriske tryk, til dette benyttes en blowerdoor.

Minneapolis BlowerDoor systemet er specialdesignet til dette formål. I en udvendig døråbning monteres en ventilator i en fleksibel ramme, der slutter tæt til den eksisterende dørkarm. Inden prøvningen påbegyndes tætnes alle "naturlige" åbninger i bygningen, f.eks. emhætte, ventilationsåbninger, aftræk, osv. Yderdøre og vinduer holdes lukket under forløbet.

Under testen tryksættes bygningen ved hjælp af ventilatoren med gradvis stigende lufttryk. Den indblæste luftmængde aflæses automatisk og ved hjælp af et 2-kanals præcisionsmanometer måles trykforskellen kontinuerligt.

Til hver trykprøvning genereres en prøvningsrapport, der danner grundlag for den endelige testrapport. Når bygningen overholder reglementet specificeret i bygningsreglementet og testen overholder DS/EN ISO 9972 standarden udstedes desuden et certifikat. Hvilket betyder at klimaskærmen overholder tæthedskravet til bygningen.

Anvendelses muligheder

En tryktest kan benyttes på flere forskellige måder, den hyppigste er at få en bygning godkendt efter bygningsreglementet, det betyder at klimaskærmen skal være færdig afsluttet og klar til ibrugtagning. Derefter kontrolleres bygning for både over og undertryk ved forskellige tryk fra op til 100 Pa og ned til 10 Pa, hvorefter utætheden ved 50 Pa beregnes og skal ligge på under 1,5 l/s pr. m².

Et andet formål en tryktest kan benyttes er at kontrollere om delelementer er tætte, det betyder at enkelte rum eller inden beklædningen er monteret på indvendige side kan konstruktionen testes for dermed at konkludere om der skal foretages yderligere tiltag i forhold til tætheden inden klimaskærmen eller et rum afsluttes helt.