Trykprøvning - find din pris
Nu kan man få afklaring om Byggereglementer bliver overholdt både ved erhverv og offentligt byggeri samt almindelige boligopførelser med en DTKS konstruktions test                         nordjylland@dtks.dk - Ring 20338676                         Trykprøvning fra 1600,- d.kr                         midtjylland@dtks.dk - Ring 20338676                         Tryktest dit hus - det betaler sig!                         sønderjylland@dtks.dk - Ring 20338676                          Et isoleret hus, er ikke nødvendigvis et tæt hus!                        fyn@dtks.dk - Ring 20638602                          Kontrolleret indeklima kræver et tæt hus!                        sjaelland@dtks.dk Ring 20638602                       Klimaanlæg kræver en tæt bygning!                                                  nordjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  midtjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  sønderjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  fyn@dtks.dk - Ring 20638602                                                  sjaelland@dtks.dk Ring 20638602                                                  Vær på den sikre side - Tryktest dit hus                         

Tæthedskravet

Tæthedskravet

Bygningsreglementet foreskriver, at luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen* ikke må overstige 1,0 l pr. sek. pr. m2 ved 50 Pa. For lavenergibygninger må luftskiftet gennem klimaskærmen ikke overstige 0.70 l pr. sek. pr. m2. Bygningsreglementet henviser til standarden DS/EN ISO 9972 mht., til udførelsen af trykprøvningen.

Husk det er dig som ejer af en bygning opført efter 1. april 2006 der er ansvarlig for, at bygningen overholder lovgivningen i forhold til tæthed. Samtidig er det også byggeriets egen kontrol og dermed en kvalitetssikring af det overleverede nybyggeri.

* Ved klimaskærm forstås de bygningsdele, der omslutter det opvarmede etageareal. Arealerne bestemmes efter DS 418.

Trykprøvning kan foretages, når bygningen er klargjort med rør- og kabelføring og klimaskærmen er fuldstændig klargjort, hvis der skal udarbejdes et certifikat.

Hvis ikke der skal udarbejdes certifikat, er det muligt at teste bygningen tidligere i forløbet for at kontrollere evt. vindbremse eller andre dele af klimaskærmen inden de bliver indelukket med endelig beklædning. Det vil gøre det muligt at sparepenge ved renovering eller optimering, da endelig beklædning ikke er udfærdiget.

Når man skal finde utætheder i en bygning, er det nødvendigt at skabe en forskel i trykket mellem selve bygningens forskellige rum og det udvendige omgivende atmosfæriske tryk.

Minneapolis BlowerDoor systemet er specialdesignet til dette formål. I en udvendig døråbning monteres en ventilator i en fleksibel ramme, der slutter tæt til den eksisterende dørkarm. Inden prøvningen påbegyndes tætnes alle "naturlige" åbninger i bygningen, f.eks. emhætte, ventilationsåbninger, skorsten, aftræk, osv. Yderdøre og vinduer holdes lukket under forløbet.

Under testen tryksættes bygningen ved hjælp af ventilatoren med gradvis stigende lufttryk. Den indblæste luftmængde aflæses automatisk og ved hjælp af et 2-kanals præcisionsmanometer måles trykforskellen kontinuerligt.

Til hver trykprøvning genereres en prøvningsrapport, der danner grundlag for den endelige testrapport. Når bygningen overholder reglementet specificeret i DS/EN ISO 9972 standarden udstedes desuden et certifikat.

Trykprøvning er genvejen til en sikker energioptimering i boligen.

Et passivhus tillader en utæthed der står i forhold til en bygnings øvrige konstruktioner og placering. Se Energiberegning for passivhuse.

Målet med en trykprøvning kan eksempelvis også være en direkte kontrol af emissioner ved vandværker gennem utætheder i bygning med fontæner for iltning (-en proces der forhindrer anaerobe organismers tilstedeværelse samt giver vandet smag) af drikkevand fra vandboring.

-En kontrol der sikrer vor drikkevand mod terrorlignende handlinger.