Trykprøvning - find din pris
Nu kan man få afklaring om Byggereglementer bliver overholdt både ved erhverv og offentligt byggeri samt almindelige boligopførelser med en DTKS konstruktions test                         nordjylland@dtks.dk - Ring 20338676                         Trykprøvning fra 1600,- d.kr                         midtjylland@dtks.dk - Ring 20338676                         Tryktest dit hus - det betaler sig!                         sønderjylland@dtks.dk - Ring 20338676                          Et isoleret hus, er ikke nødvendigvis et tæt hus!                        fyn@dtks.dk - Ring 20638602                          Kontrolleret indeklima kræver et tæt hus!                        sjaelland@dtks.dk Ring 20638602                       Klimaanlæg kræver en tæt bygning!                                                  nordjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  midtjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  sønderjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  fyn@dtks.dk - Ring 20638602                                                  sjaelland@dtks.dk Ring 20638602                                                  Vær på den sikre side - Tryktest dit hus                         

Årsager til utætheder

De typiske årsager til utætheder er at finde i teknisk svære konstruktioner som dermed giver problemer med at montere plastmembranen korrekt. Selvom det bliver forsøgt at tætne i disse konstruktionsdele giver det oftest problemer, da ikke alle utætheder synes logiske i konstruktionsøjeblikket. De "svære" konstruktioner kan f.eks. være.

  • Konstruktionssamlinger

Her kan utætheder typisk være forsaget pga. forskellige materialer mødes og dermed er der forskellige forbehold som skal tages når der tætnes. Desuden vil der i disse samlinger typisk være en samling af plast membranen også hvilket er et kritisk område hvis ikke man er meget omhyggelig i disse samlinger giver det sig til udtryk under tryktesten. 

  • Gennemføringer

Grunden til der oftest forekommer utætheder er fordi tætningslaget brydes. Hvorfor der skal sluttes tæt omkring rør eller installationer, hvilket kan give problemer.

  • Etageadskillelse og skunk

Ved etageadskillelse og skunk er der oftest utætheder i forbindelse med rør gennemføring. Det betyder at der skal stor fokus på disse områder. I forbindelse med en skunk er det også oftest rør føring eller konstruktions dele som er skyld i utætheder.

  • Døre og vinduer

Grunden til utætheder ved vinduer og døre kan både være pga. af det er bevægelige dele som skal kunne åbnes og lukkes hvorfor dette giver an til utætheder hvis der vælges komponenter af dårligere kvalitet. Men også omkring vinduer og døre, her er det både en gennemføring og en konstruktionssamling hvorfor dette stiller store krav til udarbejdelsen af disse samlinger.

Dokumentation

I forbindelse med en trykprøvning kan der opstå usikkerhed om hvor utæthederne befinder sig, hvorfor trykprøvningen vil blive understøttet af andre instrumenter og erfaringer. Det kan bygge fra det helt simple som et stearinlys eller op til det nyeste tekniske udstyr i for af termografisk udstyr. Det vigtigste er at vide hvor man skal søge og hvorfor man gør det. Derfor vil det variere fra hver enkelt test.

Hvis der ikke ønskes yderligere information om utæthederne, men bare et certifikat i det øjeblik bygningen overholder bygningsreglementet gøres dette på baggrund af en utæthed ved over og undertryk for derefter at tage gennemsnittet.