Trykprøvning - find din pris
Nu kan man få afklaring om Byggereglementer bliver overholdt både ved erhverv og offentligt byggeri samt almindelige boligopførelser med en DTKS konstruktions test                         nordjylland@dtks.dk - Ring 20338676                         Trykprøvning fra 1600,- d.kr                         midtjylland@dtks.dk - Ring 20338676                         Tryktest dit hus - det betaler sig!                         sønderjylland@dtks.dk - Ring 20338676                          Et isoleret hus, er ikke nødvendigvis et tæt hus!                        fyn@dtks.dk - Ring 20638602                          Kontrolleret indeklima kræver et tæt hus!                        sjaelland@dtks.dk Ring 20638602                       Klimaanlæg kræver en tæt bygning!                                                  nordjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  midtjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  sønderjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  fyn@dtks.dk - Ring 20638602                                                  sjaelland@dtks.dk Ring 20638602                                                  Vær på den sikre side - Tryktest dit hus                         

Karaktersystem

Den bygningssagkyndige giver hver skade - og de forhold der kan medføre skader - en karakter, der svarer skadens omfang:

• K0 - Kosmetiske skader
• K1 - Mindre alvorlige skader
• K2 - Alvorlige skader
• K3 - Kritiske skader
• UN - Bør undersøges nærmere

Det er vigtigt at du både som køber og sælger læser beskrivelsen af den enkelte skader, karakteren er ikke et udtryk for omkostningerne på udbedring, men alene en vurdering af skadens omfang. Derfor kan det sagtens vise sig at der er større omkostninger forbundet med udbedring af en K1 fremfor en K3.

Du som køber være opmærksom på, at det ikke er alle skader i en ejendom den bygningssagkyndige ikke har mulighed for at opdage, da bygningsgennemgangen er ikke destruktiv og derfor alene beskriver de synlige skader.

Du skal ligeledes være opmærksom på forhold, som er typiske for huse af den pågældende type og alder, ikke nødvendigvis nævnes i tilstandsrapporten. Hvis der f.eks. er fugt i kælderen på et ældre hus, vil det kun blive nævnt i tilstandsrapporten, hvis fugten giver nærliggende risiko for skader på bygningen. Derfor er der i tilstandsrapporten vedlagt en beskrivelse af den hustype ejendommen hører under.