Trykprøvning - find din pris
Nu kan man få afklaring om Byggereglementer bliver overholdt både ved erhverv og offentligt byggeri samt almindelige boligopførelser med en DTKS konstruktions test                         nordjylland@dtks.dk - Ring 20338676                         Trykprøvning fra 1600,- d.kr                         midtjylland@dtks.dk - Ring 20338676                         Tryktest dit hus - det betaler sig!                         sønderjylland@dtks.dk - Ring 20338676                          Et isoleret hus, er ikke nødvendigvis et tæt hus!                        fyn@dtks.dk - Ring 20638602                          Kontrolleret indeklima kræver et tæt hus!                        sjaelland@dtks.dk Ring 20638602                       Klimaanlæg kræver en tæt bygning!                                                  nordjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  midtjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  sønderjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  fyn@dtks.dk - Ring 20638602                                                  sjaelland@dtks.dk Ring 20638602                                                  Vær på den sikre side - Tryktest dit hus                         

Tilstandsrapport

Det generelle formål med en tilstandsrapport er for sælger, at kunne fraskrive sig sit 10 årige sælgeransvar. Dertil skal der benyttes en gyldig tilstandsrapport og El-installationsrapport for at kunne indhente et tilbud på en ejerskifteforsikring, som skal ligges ved købsaftalen. Tilstandsrapport er en skadesrapport, der karakterisere ejendommens synlige skader samt nærliggende risiko for skader og tegn på skader på en skala fra K0 til K3, samt en UN, se beskrivelse af karakterer på følgende link. Rapporten udarbejdes for at sikre både sælger og køber, da den giver indblik i ejendommens stand. Tilstandsrapporten er en del af Huseftersynsordningen, der yderligere ligger under sikkerhedsstyrelsen, som er en del af loven om forbrugersikkerhed ved køb og salg af fast ejendom.
En tilstandsrapport kan og bør udarbejdes på alle typer af ejerboliger, herunder enfamiliehuse, sommerhuse, ejerlejligheder, ideelle anparter og landbrugsejendomme uden landbrugspligt, tilstandsrapporten dækker alle bygninger, på den enkelte matrikel.
En tilstandsrapport må kun udarbejdes af en bygningssagkyndig, der er beskikket af Erhvervs- og Byggestyrelsen. I tilstandsrapporten noterer den bygningssagkyndige både egentlige skader og tegn på skader.
Skader strækker sig fra revner i fundament til revner i tagkonstruktionen, gennemgangen af ejendommen er ikke destruktiv, hvilket betyder det er synlige skader som noteres. I visse tilfælde hvor den bygningssagkyndige vurdere at mangler kan medfører skader vil disse også blive noteret.

Priser