Trykprøvning - find din pris
Nu kan man få afklaring om Byggereglementer bliver overholdt både ved erhverv og offentligt byggeri samt almindelige boligopførelser med en DTKS konstruktions test                         nordjylland@dtks.dk - Ring 20338676                         Trykprøvning fra 1600,- d.kr                         midtjylland@dtks.dk - Ring 20338676                         Tryktest dit hus - det betaler sig!                         sønderjylland@dtks.dk - Ring 20338676                          Et isoleret hus, er ikke nødvendigvis et tæt hus!                        fyn@dtks.dk - Ring 20638602                          Kontrolleret indeklima kræver et tæt hus!                        sjaelland@dtks.dk Ring 20638602                       Klimaanlæg kræver en tæt bygning!                                                  nordjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  midtjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  sønderjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  fyn@dtks.dk - Ring 20638602                                                  sjaelland@dtks.dk Ring 20638602                                                  Vær på den sikre side - Tryktest dit hus                         

Termografisk bygningsgennemgang

En termografisk gennemgang af en bygning udføres med henblik på at dokumenterer klimaskærmens tilstand, herunder lokalisering af utætheder og kuldebroer. Den termografiske gennemgang bliver oftest udført med henblik på energibesparelser, men den kan også være en del af bygherres krav eller som dokumentation i uoverensstemmelser om det udførte arbejde. En termografisk gennemgang af en bygning kan lokalisere kuldebroer, utætheder og manglende isolering. Et termografisk kamera opfanger og omdanner de infrarøde stråler til overflade temperaturer, som bliver afbilledet ved en farve modsvarende temperaturen i det enkelte punkt. Herefter bliver billederne behandlet og analyseret i form af en rapport.

Termografisk bygningsgennemgang

Ved en termografisk gennemgang udføres der en termografisk undersøgelse af hele bygningen, her bliver bygningen gennemgået ved udvendig og indvendig termografi. Den termografiske gennemgang starter med udvendig termografi for overfladerne ikke er blevet opvarmet af solens stråler, den udvendige termografi kan give en indikation af kuldebroer og manglende isolering. Den indvendige termografiske gennemgang bliver udført med undertryk vha. en BlowerDoor, hvilket giver mulighed for både at lokalisere utætheder og kuldebroer gennem ved indvendig termografi. Den termografiske gennemgang bliver analyseret og tolket i en termografisk rapport, hvor utætheder og kuldebroer bliver beskrevet. Rapporten vil indeholde løsningsforslag om hvordan problemerne kan løses og optimeres alt efter den enkelte kundes behov.

Begrænset termografisk gennemgang

Ved en begrænset termografisk gennemgang har den enkelte kunde udvalgt områder der skal udføres termografi for, dette kan være enkelte rum eller specifikke krav som bygherren har opstillet. DTKS anbefaler at den termografiske gennemgang bliver udført for hele byggeriet, men i enkelte tilfælde kan det være en fordel at begrænse omfanget af undersøgelsen for at mindske omfanget af rapporten hvormed den bliver mere overskuelig for bygherre, udførende eller ejer selv.

Priser

Prisen for en termografiske gennemgang bliver sat udfra en dagsrate på 4600 DKK + moms. Som udgangspunkt er det muligt at gennemgå en bolig på op til 200 m² på en halv dag, hvorefter rapportering variere fra en halv til en hel dag alt efter antallet af utætheder og kildebroer. Kontakt os for nærmere information.