Trykprøvning - find din pris
Nu kan man få afklaring om Byggereglementer bliver overholdt både ved erhverv og offentligt byggeri samt almindelige boligopførelser med en DTKS konstruktions test                         nordjylland@dtks.dk - Ring 20338676                         Trykprøvning fra 1600,- d.kr                         midtjylland@dtks.dk - Ring 20338676                         Tryktest dit hus - det betaler sig!                         sønderjylland@dtks.dk - Ring 20338676                          Et isoleret hus, er ikke nødvendigvis et tæt hus!                        fyn@dtks.dk - Ring 20638602                          Kontrolleret indeklima kræver et tæt hus!                        sjaelland@dtks.dk Ring 20638602                       Klimaanlæg kræver en tæt bygning!                                                  nordjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  midtjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  sønderjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  fyn@dtks.dk - Ring 20638602                                                  sjaelland@dtks.dk Ring 20638602                                                  Vær på den sikre side - Tryktest dit hus                         

Teoretisk tilgang

Den teoretisk tilgang til projektet er ikke så fyldestgørende endnu, der er bl.a. ikke set nærmere på hvor stor en gennemstrømning af ydermuren der skal være. Her er der alene set på den gevinst der er forbundet med en fast temperatur tæt på ydersiden af isoleringen. Samt hvis der blev eftermonteret et element hvori temperaturen blev fastholdt til 5 °C.

En fast temperatur placeret mellem isolering og det yderste lag af klimaskærmen vil give gevinst både i sommer- og vinterhalvåret. I sommer halvåret vil en fast temperatur øge energitabet gennemydervægen og dermed hjælpe med at køle huset i den varme periode. Mens der i vinterhalvåret vil være et mindre varmetab. Desuden vil en fast lav temperatur være sikre varmestrøms retningen hvormed der er sikkerhed om hvor fugten vil danne kondens, hvormed det er muligt at sikre sig bedre mod fugtproblemer.

Det vides ikke med sikkerhed hvor konstant temperaturen kan holdes, grundet de store udsving på den udvendige temperatur. Her vil det være den tilførte eller fjernede energi der vil være den store udfordring, da ude temperaturen har store udsving og dermed er det store mængder af energi der vil passere den yderste konstruktion. Det vil dog ikke påvirke energiforbruget da denne energi er "gratis" fra jorden.

Målet er at mindske de udsving, der er i temperaturen så markant, at der maksimalt er tale om et udsving på et par grader.

Der er lavet beregninger temperatur beregninger ud fra stationære antagelser, svarende til de dimensionsgivende temperaturer hvor rum temperaturen er 20 °C og ude temperaturen er -12 °C.

Herunder kan det ses hvordan temperaturen bliver ændret igennem ydervægskonstruktionen, ved stationære forhold.

(mangler billede)

Figur 1 Ud af X-aksen er bredden, Y-aksen er temperaturen.

Den blå kurve bygger på en ydervæg bestående af mursten, isolering og mursten. Skæringen mellem blå og rød kurve viser hvor langt inde i isoleringen 5 °C ville ligge under normale forhold, hvilket betyder at mængden af isolering ville kunne nedsættes betragteligt for at opnå samme varmetab fra indvendig side og ud til den faste temperatur, hvilket vil være det relevante i forbindelse med energiforbruget i bygningen..

Den grønne kurve viser temperatur forløbet igennem en væg med samme opbygning dog er der en fast temperatur på 5 °C på indvendig overflade af den yderste mursten. Hvilket betyder at temperatur faldet i isoleringen ikke er nær så kraftigt, men der er derimod et kraftigt temperaturfald i den yderste mursten og i overgangen fra overfalden og til luften.

Det viser at der både kan være besparelser at hente ved eksisterende huse men også i nybyggeri, men hvad endnu vigtigere er at dette kan være med til at skabe nogle nye dimensionsgivende temperaturer, som holdes konstante og dermed stemmer overens med de stationære forhold, som der dimensioneres efter.