Trykprøvning - find din pris
Nu kan man få afklaring om Byggereglementer bliver overholdt både ved erhverv og offentligt byggeri samt almindelige boligopførelser med en DTKS konstruktions test                         nordjylland@dtks.dk - Ring 20338676                         Trykprøvning fra 1600,- d.kr                         midtjylland@dtks.dk - Ring 20338676                         Tryktest dit hus - det betaler sig!                         sønderjylland@dtks.dk - Ring 20338676                          Et isoleret hus, er ikke nødvendigvis et tæt hus!                        fyn@dtks.dk - Ring 20638602                          Kontrolleret indeklima kræver et tæt hus!                        sjaelland@dtks.dk Ring 20638602                       Klimaanlæg kræver en tæt bygning!                                                  nordjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  midtjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  sønderjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  fyn@dtks.dk - Ring 20638602                                                  sjaelland@dtks.dk Ring 20638602                                                  Vær på den sikre side - Tryktest dit hus                         

Problemstilling

Problemet er lokaliseret i den måde hvorpå der oftest dimensioneres i byggebranchen, den dimensionering der bliver gennemfør bygger oftest på konstanter ellers stationære forhold som ikke eksistere, herunder de dimensionsgivende temperaturer i forbindelse med varmetab.

Den måde at dimensionere har ikke skabt problemer før i tiden, da der i forbindelse med valg af radiatorer altid er blevet valgt en radiator, som leverede en større effekt end den nødvendige, fordi en radiators dimensioner oftest tilpasses det vindue den er placeret under. Dette blev så gjort for hver enkelt radiator, så der altid var muligt at yde ekstra effekt i tilfælde af lavere temperaturer end de dimensionsgivende. Hvorfor at den samlede overdimensionering i et byggeri altid har overskredet det ekstra varmetab, som der er opstået i forbindelse med ekstra kolde vintre eller mindre konstruktions- eller dimensioneringsfejl.

Dimensioneringsproblemet blev synligt i vinteren 2009/2010, hvor flere passivhuse ikke kunne holde en acceptabel temperatur. Det skyldes at vinteren var en lang og meget kold periode og der i et passivhus kun er dimensioneret en varmekilde(ventilationsanlægget). Da anlægget er dimensioneret til det beregnede varmetab ud fra stationære temperatur sæt med en udvendig temperatur der var højre end den faktiske, resulterede dette i at passivhusene, ikke kunne oprette holde en fast acceptabel inde temperatur.