Trykprøvning - find din pris
Nu kan man få afklaring om Byggereglementer bliver overholdt både ved erhverv og offentligt byggeri samt almindelige boligopførelser med en DTKS konstruktions test                         nordjylland@dtks.dk - Ring 20338676                         Trykprøvning fra 1600,- d.kr                         midtjylland@dtks.dk - Ring 20338676                         Tryktest dit hus - det betaler sig!                         sønderjylland@dtks.dk - Ring 20338676                          Et isoleret hus, er ikke nødvendigvis et tæt hus!                        fyn@dtks.dk - Ring 20638602                          Kontrolleret indeklima kræver et tæt hus!                        sjaelland@dtks.dk Ring 20638602                       Klimaanlæg kræver en tæt bygning!                                                  nordjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  midtjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  sønderjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  fyn@dtks.dk - Ring 20638602                                                  sjaelland@dtks.dk Ring 20638602                                                  Vær på den sikre side - Tryktest dit hus                         

Hvad mener vi med innovation

I forbindelse med innovation er den generelle holdning, at det er forbedringer hvor det på sigt er muligt at tjene penge. Det er ikke vores forståelse af innovation, vores tolkning er at det skal udvikle med henblik på nyskabelse. Det vil sige når vi arbejder med innovation i forbindelse med byggeriet, er det formålet at ændre og forbedre holdningerne omkring byggeriet. Dette kan være ved små ændringer, vi praktisere allerede trykprøvning som en form for innovation.

Trykprøvning forbindes ikke med innovation, men det er en ændring af folks holdning til hvad der er vigtigt i byggeriet. Den generelle holdning er at energirigtige bygninger er godt isoleret. Hvilket nødvendigvis ikke er rigtigt, hvis bygningen er utæt kan man investerer i meget isolering uden at mindske varmeregningen synderligt. Derfor er det nødvendigt at bygninger bliver opført tætte, da det er svært og omkostningsfuldt at gøre senere i bygnings levetid.

Innovation er for os optimeringer der forbedre byggeriet. Det er ikke noget unødvendigt som alene bygger på folks forbrugervaner, men små forbedringer, som kan mindske bygningers energibehov i bestræbelserne på at opnå et mindre forbrug. I vores ideelle verden vil vi skabe bygninger, specielt husstande som er selvforsynende enten enkeltvis eller i små klynger hvor naboer kan gå sammen om at dække energiforbruget samlet set for sin egen eller hinandens husstande.

Innovationssiden bliver her ved DTKS benyttet til at sætte folks tanker i gang samt at skabe interesse for de projekter vi arbejder med, vi vil selvfølgelig ikke smide alt data og idegrundlag op på nette til direkte kopiering, men vil løbende beskrive projekterne som kan være med til at øge interessen og evt. skabe nye samarbejder eller ideer ved andre firmaer. Som dermed styrker den samlede innovation.