Trykprøvning - find din pris
Nu kan man få afklaring om Byggereglementer bliver overholdt både ved erhverv og offentligt byggeri samt almindelige boligopførelser med en DTKS konstruktions test                         nordjylland@dtks.dk - Ring 20338676                         Trykprøvning fra 1600,- d.kr                         midtjylland@dtks.dk - Ring 20338676                         Tryktest dit hus - det betaler sig!                         sønderjylland@dtks.dk - Ring 20338676                          Et isoleret hus, er ikke nødvendigvis et tæt hus!                        fyn@dtks.dk - Ring 20638602                          Kontrolleret indeklima kræver et tæt hus!                        sjaelland@dtks.dk Ring 20638602                       Klimaanlæg kræver en tæt bygning!                                                  nordjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  midtjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  sønderjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  fyn@dtks.dk - Ring 20638602                                                  sjaelland@dtks.dk Ring 20638602                                                  Vær på den sikre side - Tryktest dit hus                         

Energimærkning

Bygningen skal ifølge lovgivningen energimærkes når:

  • Bygningen en nyopført
  • Der sker ejerskifte uanset bygningens alder.

Formålet med energimærkning er:

  • Energimærkningen fortæller hvor stort energiforbruget er i bygningen.
  • Bygningen klassificeres ud fra energiforbruget størrelse.
    Klassificeringen af energiforbruget er opdelt i klasserne fra A2020-G. Hvor stigende energiforbrug følger den alfabetiske rangorden.
  • Mærkningen giver et overblik over hvad gennemførelsen af energiforbedringer vil betyde og hvilke besparelser, der herved kan opnås.

Energimærkning af bygninger er lovpligtig. Det gælder for private- og erhvervsbygninger samt offentlige bygninger. Formålet med energimærkningsordningen er at sætte energiforbruget på dagsordnen og synliggøre de muligheder, der er for at spare på energien i den enkelte bygning. 

I mange boliger er der med energimærkningen i hånden gode muligheder for at spare på energien til gavn for privatøkonomien, samfundsøkonomien og miljøet. Det er en "skjult skat", idet der er pålægges forholdsvis store afgifter på forbrug af energi. Desuden giver energiforbedringer ofte sidegevinster i form af et bedre indeklima med bl.a. mindre kulde omkring fødderne og træk generelt.

Der gælder følgende regler for, hvornår en bolig skal energimærkes:

Enfamiliehus

Det er lovpligtigt at fremlægge en gyldig energimærkning, når et enfamiliehus på 60 m2 og derover skal sælges. Dette gælder uanset bygningens alder. Sælger har pligt at sørge for, at køber inden aftale om salg indgås, har fået udleveret energimærkningen for den pågældende ejendom. Energimærkningen er gyldig i 10 år.

Rækkehus

Række-, kæde- og dobbelthuse skal energimærkes ved salg efter reglerne for energimærkning af enfamiliehuse. Alternativt kan bebyggelsen energimærkes samlet efter reglerne for energimærkning af flerfamiliehuse. Er boligejerne organiseret i en formel ejerforening, og er husene udstykket til ejerlejligheder, er det, som ved salg af ejerlejligheder i flerfamilieshuse, ejerforeningen, der er forpligtet til at stille en gyldig energimærkning til rådighed.

Nye bygninger

Det er lovpligtigt, at nye bygninger på 60 m² og derover energimærkes, og at energimærkningen indsendes til kommunen inden ibrugtagning. Det påhviler den bygherre, der opfører byggeriet, at få foretaget denne første energimærkning af ejendommen og stille den til rådighed for de kommende ejere.