Trykprøvning - find din pris
Nu kan man få afklaring om Byggereglementer bliver overholdt både ved erhverv og offentligt byggeri samt almindelige boligopførelser med en DTKS konstruktions test                         nordjylland@dtks.dk - Ring 20338676                         Trykprøvning fra 1600,- d.kr                         midtjylland@dtks.dk - Ring 20338676                         Tryktest dit hus - det betaler sig!                         sønderjylland@dtks.dk - Ring 20338676                          Et isoleret hus, er ikke nødvendigvis et tæt hus!                        fyn@dtks.dk - Ring 20638602                          Kontrolleret indeklima kræver et tæt hus!                        sjaelland@dtks.dk Ring 20638602                       Klimaanlæg kræver en tæt bygning!                                                  nordjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  midtjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  sønderjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  fyn@dtks.dk - Ring 20638602                                                  sjaelland@dtks.dk Ring 20638602                                                  Vær på den sikre side - Tryktest dit hus                         

Teoretisk Baggrund

Det er vigtigt at vide at energiberegninger bygger på teoretiske faktorer, hvilket betyder det beregnede forbrug ikke altid stemmer overens med det faktiske energiforbrug. Det skyldes blandt andet at en familie oftest afviger fra de fastsatte standardværdier. Det kan også være uoverensstemmelse mellem den benyttede vejrdata og det faktiske år.

Da der er stor variation mellem teori og praksis er det derfor nødvendigt at acceptere det er beregnede værdier, hvilket også betyder at der ved en beregning af besparelsesforslag kan være afvigelser, dog tager både energirammeberegning og energimærket udgangspunkt i de samme forudsætninger, hvorfor det skaber et sammenligningsgrundlag. Derfor benyttes energimærket også i forbindelse med køb og salg, så forskellige boliger kan sammenlignes rent energimæssigt.

Energiberegninger udføres i Be18, som er udviklet af statens bygningsinstitut, SBi. Det er et beregningsprogram som benytter gældende standarder og bygningsreglementer. En energiberegning giver et forhånd indtryk af hvor meget energi en bygning kommer til at bruge samlet set. Der er så variationer imellem beboelse og erhvervsbygninger da blandt andet belysning indgår i en erhvervsbygnings samlede energiberegning.

Når der udarbejdes en energiberegning er det allerede muligt at konkludere hvor en bygning ca. vil befinde sig ved energimærkningen, hvorfor der også allerede inden byggefasen startes er mulighed for at forbedre det endelige energimærke.

Optimerings muligheder

I forbindelse med energiberegninger ved det være muligt at lokalisere, hvor der er et stort forbrug af energi og om det dermed er muligt at forbedre nogle punkter inden byggeprocessen igangsættes. Der kan være faktorer som ventilation, klimaskærm, orientering eller vinduer og døre som kan give store besparelser. Hvorfor det er en god ide at få analyseret energiberegningerne mere i bund- Det kan være lave investeringer som giver store besparelser hvis de bliver gjort inden byggeprocessen sættes i gang, og de kan være rentable over kort tid.

Varmetabsramme

En varmetabsramme er en beregning for tilbygninger eller udvidelse af f.eks. et loftrum eller en tagkonstruktion, som bygger på det tilladte varmetab i en den nye del, den såkaldte varmetabsramme. En varmetabsramme bygger på de højest tilladte værdier for f.eks. isolering, vinduer osv. Grunden til det kan være en fordel at benytte en varmetabsramme i stedet for at overholde hver eneste faktor hver for sig, kunne være fordi det ønskes at benytte samme type vinduer som i det eksisterende hus og dermed kan de ikke overholde de nye krav alene, men det kan der kompenseres for ved at benytte bedre isolerende ydervæge eller døre. Det betyder at der med en varmetabsramme regnes et varmetab som der er tilladt med et tilskud fra den eksisterende væg som erstattes, det betyder at man kan få nogle krav som ligger noget under de bestemte krav i bygningsreglementet. Hvilket kan gøre det muligt at benytte specielle løsninger som eller ikke ville være mulige.

En varmetabsramme vil være fordelagtig og tidsbesparende at bruge ved mindre tilbygninger, hvis der derimod er tale om store tilbygninger til større erhvervsbygninger er det fordelagtigt at benytte en energiberegning som hvis det var en helt ny bygning. Det betyder at ikke alene er krav til varmeforbruget, som ved en varmetabsramme, men også til et fiktivt vandforbrug, ventilation osv. som hvis tilbygningen stod alene.

Rentabilitet

Ved en rentabilitets beregning beregnes, hvorvidt det er rentabelt at udføre en forbedring eller optimering. Disse er specielt vigtige i forbindelse med renovering eller anvendelses ændringer, da det lovmæssigt kan binde en til at lave renovering af energibesparende dele hvis dette er rentabelt. Det kan f.eks. være ved en tagrenovering, at man bliver tvunget til samtidig at lave isoleringsforbedringer i loftrummet eller ved vindues udskiftninger, kan man blive tvunget til at forbedre kuldebroerne omkring vinduerne.

Rentabilitet beregnes ud fra en teoretisk levetid, det betyder at hver konstruktionsdel har en afsat tid som den forventes at holde i. Ud fra denne levetid, teoretiske besparelser og omkostninger renoveringen eller forbedringen beregnes hvorvidt det er rentabelt at udfører optimeringen.