Trykprøvning - find din pris
Nu kan man få afklaring om Byggereglementer bliver overholdt både ved erhverv og offentligt byggeri samt almindelige boligopførelser med en DTKS konstruktions test                         nordjylland@dtks.dk - Ring 20338676                         Trykprøvning fra 1600,- d.kr                         midtjylland@dtks.dk - Ring 20338676                         Tryktest dit hus - det betaler sig!                         sønderjylland@dtks.dk - Ring 20338676                          Et isoleret hus, er ikke nødvendigvis et tæt hus!                        fyn@dtks.dk - Ring 20638602                          Kontrolleret indeklima kræver et tæt hus!                        sjaelland@dtks.dk Ring 20638602                       Klimaanlæg kræver en tæt bygning!                                                  nordjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  midtjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  sønderjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  fyn@dtks.dk - Ring 20638602                                                  sjaelland@dtks.dk Ring 20638602                                                  Vær på den sikre side - Tryktest dit hus                         

Energiberegning

Energiberegning dækker over den dokumentation, som kræves for at dokumentere at bygningen, tilbygningen eller renoveringen overholder de energimæssige krav der er opstillet i bygningsreglementet (BR18), dokumentation skal fremsendes i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Kommunerne har ikke længere et medasvar for dokumentationen er i orden, derfor er det alene bygherre der står med ansvaret for korrekt dokumentation i forbindelse med færdigmelding. Der kræves forskellige dokumentation i forbindelse med det enkelte projekt, herunder er en kort beskrivelse af de enkelte.

Energirammeberegning:

Energirammeberegningen benyttes hovedsagligt i forbindelse med ny-opførelse, denne dokumenterer den samlede mængde af tilført(købt) energi. Det er et krav der foreligger en energirammeberegning alle bygninger der bruger energi, herunder lejligheder, rækkehuse, parcelhuse, erhvervsbygninger og flerfamiliehuse. Forudsætningerne og kravende i bygningsreglementet er forskellige, men ens for dem alle er at energiforbruget skal dokumenteres med en energirammeberegning. Uden en energiramme beregning bør kommunen ikke give byggetilladelse og energikonsulenterne ikke energimærke bygningen ved aflevering.
Der er desuden tilbygnings-, renoverings- og ombygningsprojekter, hvor det er en fordel at benytte energirammeberegningen.

Priser:

Priserne for energirammeberegning fra 2.500 ,- kr + moms, kontakt for nærmere information.

Varmetabsramme:

Varmetabsrammen benyttes oftest i forbindelse med tilbygninger, som er sammenbygget eller erstatter dele af eksisterende byggeri.

Priser:

Priserne for varmetabsramme fra 2.000 ,- kr + moms, kontakt for nærmere information.

Dokumentation for U-værdier:

Dokumentation i form af U-værdier benyttes oftest ved mindre tilbygninger hvor der er begrænset med vindues-arealer.

Priser:

Priserne for varmetabsramme fra 1.000 ,- kr + moms, kontakt for nærmere information.

Rentabilitetsberegning:

Rentabilitetsberegning benyttes til at dokumentere hvorvidt det er rentabelt at opfylde U-værdi kravet i bygningsreglementet i forbindelse med renovering af klimaskærmen.

Priser:

Priserne for rentabilitetsberegning fra 1.000 ,- kr + moms, kontakt for nærmere information.