Trykprøvning - find din pris
Nu kan man få afklaring om Byggereglementer bliver overholdt både ved erhverv og offentligt byggeri samt almindelige boligopførelser med en DTKS konstruktions test                         nordjylland@dtks.dk - Ring 20338676                         Trykprøvning fra 1600,- d.kr                         midtjylland@dtks.dk - Ring 20338676                         Tryktest dit hus - det betaler sig!                         sønderjylland@dtks.dk - Ring 20338676                          Et isoleret hus, er ikke nødvendigvis et tæt hus!                        fyn@dtks.dk - Ring 20638602                          Kontrolleret indeklima kræver et tæt hus!                        sjaelland@dtks.dk Ring 20638602                       Klimaanlæg kræver en tæt bygning!                                                  nordjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  midtjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  sønderjylland@dtks.dk - Ring 20338676                                                  fyn@dtks.dk - Ring 20638602                                                  sjaelland@dtks.dk Ring 20638602                                                  Vær på den sikre side - Tryktest dit hus                         

Bygningskontrol

DTKS tilbyder som noget helt nyt at udføre bygningskontrol, hvor vi bistår med råd og vejledning i de forskellige faser af byggeriet. Vi har specielt erfaringer fra afleveringsfasen, hvor vi med vores byggetest, specielt trykprøvning og termografi, lokaliserer fejl i byggeriet.

Fejlene der bliver lokaliseret ved afleveringsforretningen, kunne oftest være elimineret langt tidligere i byggeforløbet, hvis der havde været fokus på problemstillingerne tidligere, derfor tilbyder vi nu at være en del af processen tidligere i forløbet.

DTKS har ikke til hensigt at overtage projektlederrollen, men tilbyder som et tilvalg bygningskontrol. Hvor vi benytter vores erfaring med skjultefejl, til at mindske antallet af fejl og forsinkelser i byggeriet.

DTKS har erfaringsmæssigt oplevet, at mange problemstillinger indenfor byggeriet forårsager store tidsmæssige omkostninger med udsigt til mange og lange forhandlinger. Det store unødvendige tidsforbrug kunne være undgået, idet de fleste problemer kunne være løst simpelt ved bedre planlægning og øget tilsyn/kontrol.

Størstedelen af fejlende skyldes ad-hoc løsninger, som kan være forårsaget af manglende tegningsmaterialer eller fejlagtige beskrivelser i projektmaterialet.  Det medfører, at der bliver truffet beslutninger kort for inden eller under udførelsen, som i mange tilfælde løbende bliver ændret. Hvis problemerne bliver lokaliseret i opstartsfasen, kan de elimineres helt. Ved kontrolmålinger under udførelsen kan evt. ad-hoc løsninger optimeres til det enkelte problem og der kan videregives informationer til alle parter om de løsninger, der bliver udført, hvilket sker på åstedet altså byggepladsen.
Ved at udsætte kontrolmålinger, samt dokumentation til afleveringsforretningen påføres  der mange omkostninger både af økonomisk og menneskelig art, som kunne være undgået, hvis den nødvendige kontrol løbende blev udført. Lige ledes vil hovedparten af problemerne kunne være blevet udbedret langt bedre, såfremt de var blevet lokaliseret i projektfasen eller tidligt i byggefasen. Men, som det foregår nu, udsættes kontrollerne til lige før afleveringen skal foregå, hvilket desværre medfører løsninger af varierende kvalitet på grund af tidspres fra bygherre.